Prisguide

Vad kostar en bild?

Jag försöker följa prisguiden som är framtagen av Svenska Fotografers Förbund så mycket som möjligt. Vissa avvikelser kan förekomma men tittar du i den så får du en uppfattning om priset.

Vad kostar en fotograf? Vad kostar en bild? Följande faktorer kan påverka priset.

(Text hämtad ur SFF:s prisguide)
Val av fotograf

Fotografer tar olika arvoden för sitt arbete. Ett unikt bildspråk, kompetens och särskild utrustning kan göra vissa fotografer särskilt
efterfrågade och därmed påverkas priset.

Typ av bild
Det är inte bara fotografen som har ett marknadsvärde utan även bilden i sig. En bild som är unik och inte kan återskapas kan till exempel ha ett högre värde än en bild som lätt kan tas om.

Kundens storlek och omfattning av verksamheten
Kommersiella uppdrag eller bilder som köps för användning i reklam kostar vanligtvis mer än vid redaktionell engångsanvändning.
Fler mottagare och större användande av bilden desto högre pris. Även kundens storlek kan påverka priset.

Bildanvändning
En bildköpare erhåller en användningsrätt till bilden, dvs en licensatt använda bilden i enlighet med en överenskommelse.
Licensens omfattning i tid och rum är ytterligare en aspekt som påverkar prisets storlek.

Kontaktinformation

Peter Muld
Mail: petermuldphotography@gmail.com
Tel: 070 6029849

Sociala medier

Köpvillkor & Information

Köpvillkor

Följ mig på Instagram